Bắp rang bơ FreshCorn

Trụ sở: 273 Bế Văn Đàn, Đà Nẵng

Cơ sở 2: 77 Nguyễn Đức Trung, Đà Nẵng
T: 0905.612.624 (Mr.Nhân)
E: nhan680@gmail.com

0